Na początku kwietnia zasiewy buraków cukrowych na Ukrainie wyniosły 194,4 tys. ha, co odpowiada około 60 proc. planowanego areału upraw. Rok wcześniej ukraińscy rolnicy wysiali mniej buraków cukrowych, pod które przeznaczono 184 tys. ha gruntów.

W 2016 roku na Ukrainie wytworzono 2 mln ton cukru. W związku ze wzrostem powierzchni zasiewów zakłada się, że także tegoroczna produkcja będzie wyższa.

Rosnąca produkcja pozwala na eksport, który w ostatnich latach mocno przyspieszył. W sezonie 2015/16 (wrzesień/sierpień) za granicę sprzedano 442,7 tys. t cukru, informuje FAMMU/FAPA za Reuters. W pierwszych siedmiu miesiącach sezonu bieżącego Ukraińcy wyeksportowali 611,1 tys. t cukru.