IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja kukurydzy, pszenicy, słonecznika, soi, ziemniaków, roślin paszowych, magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Firma uprawia ziemie w regionie Połtawy, Czernichowa i Sumy o powierzchni 136,6 tys. ha.

W 2017 r. IMC uzyskało średni plon pszenicy ozimej 5,7 t/ha (średnia na Ukrainie 4,2 t/ha), średni plon słonecznika wyniósł 2,9 t/ha (średnia dla Ukrainy2,0 t/ha), soi zebrano średnio 2,3 t/ha (średnia dla Ukrainy 1,9 t/ha). Mimo ekstremalnie trudnych warunków wegetacji dla kukurydzy na Ukrainie w ub.r. w IMC zebrano jej 9,1 t/ha przy średniej dla Ukrainy 5,4 t/ha.

Trwa końcowa faza optymalizacji produkcji mleka na fermach bydła mlecznego należącego do IMC, co spowodowało w 2017 r. przejściowy spadek produkcji mleka z 15 do 6 tys. ton. W tym samym czasie średnia wydajność mleczna krowy wzrosła z 5,6 ton do 6,0 ton

Obecnie przychody z produkcji roślinnej stanowią 96 proc. sprzedaży grupy, a po 1 proc. produkcja mleka i przechowalnictwo płodów rolnych.73 proc. przychodów IMC osiąga z eksportu. Dotychczasowe kierunki eksportu to Bliski Wschód, kraje Unii Europejskiej, Azja oraz Afryka Północna. Na obszary Arabii Saudyjskiej, Niemiec, Włoch oraz Chin. Firma poinformowała, że nie sprzedaje swoich produktów do Rosji. 
Całość szacowanych przychodów firmy w 2017 r. roku wyniosła 126,8 mln dolarów amerykańskich.

Grupa rolnicza IMC, w ramach podnoszenia efektywności, zainwestowała w kilkanaście siewników firmy Hirsch, pierwszą część przebudowy fermy krów w Czernichowie i wzrost zdolności magazynowania zbóż oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie IT. Łącznie na inwestycje przeznaczono w 2017 r. równowartość około 5 mln dolarów amerykańskich.

Nie doszło do planowanego na 2017 r. powiększenia areału ziemi o 20 tys. ha. Jednak IMC nie wycofuje się ze stopniowego powiększania areału gruntów ornych do 2020 r. do 206,6 tys. ha.

Plany IMC na 2018 r. zakładają uprawę roślin na powierzchni takie samej jak w 2017 r. przy rezygnacji z uprawy ziemniaków, zwiększeniu o 2 proc. areału uprawy kukurydzy, po 1 proc. pszenicy ozimej, słonecznika i innych roślin paszowych.

Na inwestycje przeznaczono podobnie jak w ub.r. równowartość 5 mln dolarów, przy czym za 3 mln zakupione mają być maszyny rolnicze, a 1 mln na modernizacje i zwiększenie możliwości magazynowania oraz po 0,3 mln na dokończenie przebudowy fermy krów mlecznych i na naprawy.