Początek tygodnia na światowych giełdach przyniósł kontynuację zapoczątkowanego w ub. tygodniu odreagowania spadku cen pszenicy. Notowania na paryskiej giełdzie podniosły się o 0,5 proc. do 161,25 euro/t. Podobny -0,5 proc.- wzrost odnotowała pszenica na giełdzie w Chicago do 154,5 USD/t. Słabiej zakończyły się notowania kukurydzy. Na Matif drugą sesję z rzędu cena na zamknięciu nie uległa zmianie i wyniosła 151,0 euro/t, natomiast na CBoT kukurydza potaniała o 0,1 proc. minimalnie pogłębiając piątkowy dołek (w kontrakcie marcowym).

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,47 proc. (161,25 euro/t- 679 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,54 proc. (154,50 USD/t- 552 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena nie zmieniła się (151,00 euro/t- 636 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,14 proc. (136,61 USD/t- 488 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10