Dyrekcja generalna ds. handlu KE opublikowała analizę London School of Economics, w której podkreślono korzyści gospodarcze UE wynikające z lepszego dostępu do rynków w Argentynie, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Ekonomiści z Londynu uspokajają obawy unijnego sektora rolnego przed rosnącym importem, zwłaszcza z Brazylii.

Import wołowiny do UE wzrośnie o 30 proc. w scenariuszu konserwatywnym i o 64 proc. w scenariuszu bardziej ambitnym. Ponieważ mieszkańcy Ameryki Południowej już dostarczają do UE wołowinę w ilości przekraczającej istniejące kwoty, zgodnie z oceną skutków zwiększona kwota wynikająca z umowy przynajmniej częściowo zastąpi poprzednie dostawy. W opracowaniu założono, że w wyniku porozumienia import wołowiny z Ameryki Południowej wzrośnie o 60 tys. ton do 128 tys. ton.

Z drugiej strony unijny sektor mleczarski skorzysta na porozumieniu. Dostawy sera i innych przetworów mlecznych z UE podwoją się w wyniku obniżek ceł.

Według badania wylesianie pozostaje problemem, nawet, jeśli ogólnie porozumienie ma minimalny wpływ na zmianę klimatu. Niemniej jednak autorzy apelują o zwiększenie produktywności obszaru w rolnictwie Ameryki Południowej, tak, aby wzrost był możliwy bez wylesiania obszarów leśnych.