Według  naukowców z Uniwersytetu Chalmers w Götheborgu, osiągnięcie tych celów wymagać będzie zmniejszenia o 50 proc. lub więcej produkcji wołowiny i jagnięciny.

Mogą one być zastąpione mięsem drobiowym i wieprzowym, których produkcja powoduje znacznie mniejszą emisję gazów cieplarnianych niż w przypadku wołowiny i jagnięciny.

Problematycznie wygląda też produkcja przetworów mleczarskich, gdyż przy wytworzeniu jednego kilograma białka z tych przetworów emisja gazów cieplarnianych jest czterokrotnie wyższa niż przy produkcji tej samej ilości białka z mięsa drobiowego.

Emisję gazów cieplarnianych mogą też zmniejszyć udoskonalenia techniczne, należy do nich spalanie gazów powstałych przy fermentacji obornika oraz nowoczesne technologie produkcji nawozów mineralnych.