Jeżeli po wyjściu z UE rząd brytyjski wdroży bardziej otwartą politykę handlową spowoduje to obniżkę cen i dochodów w rolnictwie. Dodatkowo negatywne skutki dla rolnictwa brytyjskiego może mieć zmniejszenie lub wyeliminowanie bezpośredniego wsparcia rządowego. Największe zmiany w dochodach rolniczych spowodowane będą zmianami płatności bezpośrednich.

Według pierwszego scenariusza Wielka Brytania, która jest importerem netto wielu produktów rolnych, po wyjściu z UE nie będzie już korzystać z preferencyjnych możliwości importu z krajów trzecich. Spowoduje to wzrost cen, co będzie miało pozytywny wpływ na brytyjską produkcje rolną, przychody oraz dochody sektora. Będzie się to też wiązało z wyższymi cenami dla konsumentów.

Zgodnie z innym scenariuszem - liberalizacji ceł importowych, wpłynie ona szczególnie na spadek cen nabiału i mięsa w Wielkiej Brytanii, gdyż te towary są chronione stosunkowo wysokimi cłami.