Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z debaty ministrów rolnictwa UE na temat uproszczenia skomplikowanych zasad wspólnej polityki rolnej (WPR), podkreślając, że niezmiernie ważne jest ograniczenie biurokracji i złagodzenie drakońskich kar nakładanych na rolników i ich spółdzielnie.

Na wysokiej rangi spotkaniu z prezydencją łotewską przewodniczący Copa powiedział, ze z niecierpliwością czeka na jak najszybsze przedstawienie konkretnych inicjatyw w zakresie uproszczenia pracy rolników. Bez nich innowacje i konkurencyjność będą zagrożone. 

Nie można pozwolić na zabranie rolnikom do 30 proc. płatności za zazielenianie w 2017 r., gdyż zasady nadal są niejasne, a błędy wynikają ze zbyt późnego opublikowania porad przez władze lokalne. Wykroczenie poza 30 procentową redukcję płatności jest nie do przyjęcia również w 2018 r.

Podkreślił również, że uproszczenie nie może doprowadzić do wprowadzenia poważnych zmian w akcie podstawowym i zasadach rządzących nową WPR, które zostały przyjęte przez UE do2020 r., by zapewnić rolnikom pewien poziom stabilności i umożliwić im planowanie na przyszłość.

Następnie apelował o utrzymanie równych warunków w całej UE, przedstawiając swoje obawy związane ze sposobem wdrażania nowych zasad w niektórych krajach. Ze względu na fakt, że przyjęto jedynie 27 ze 118 programów operacyjnych, wezwał UE do przyśpieszenia procedury przyjęcia pozostałych krajowych programów rozwoju obszarów wiejskich.

Wypowiadając się na temat przeglądu przepisów UE w zakresie rolnictwa ekologicznego, przewodniczący Cogeca  powiedział, że unijny sektor rolnictwa ekologicznego szybko się rozwija, lecz biurokracja, która pojawia się w przeglądzie, może spowolnić innowacje.

Potrzebna jest ewolucja, a nie rewolucji, aby 250 000 rolników prowadzących produkcję ekologiczną mogło nadal zarabiać na życie w sektorze. Jesteśmy zadowoleni z niektórych zmian wprowadzonych przez prezydencje włoską i łotewską w planach Komisji Europejskiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o możliwość utrzymania gospodarstw mieszanych w sektorze, gdyż zakaz ten zniechęciłby rolników do przekształcania gospodarstw. Należy utrzymać obowiązek corocznych kontroli, gdyż pozwalają one na regularny kontakt między organami certyfikującymi i podmiotami, co jest ważne ze względu na częste zmiany w przepisach i złożoność ram prawnych. Są one też ważne, by konsumenci mogli zaufać logo rolnictwa ekologicznego UE.