Dzięki udostępnionym funduszom USDA zainwestuje w walkę z kryzysem klimatycznym, jednocześnie łagodząc jego trwający wpływ na ludność.
Jednocześnie wzmocniony ma być łańcuch dostaw żywności i sieć bezpieczeństwa żywnościowego, powstawać nowe miejsca pracy i wspierani mają być producenci znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Według Dow Jones News, budżet ten pomoże również przywrócić czołową pozycję Ameryki w rolnictwie.

Budżet rolny obejmuje między innymi 1,777 mld USD na walkę ze zmianami klimatu na prywatnych gruntach rolnych. Fundusze są częścią ogólnorządowego podejścia do rozwiązania kryzysu klimatycznego.
W budżecie przewidziano również 1 mld USD na wsparcie rolników i właścicieli ziemskich w stosowaniu ochrony środowiska i praktyk przyjaznych dla klimatu na gruntach rolnych. W sumie około 5,5 mld USD ma zmniejszyć ryzyko pożarów, przywrócić ekosystemy i chronić społeczności.
Niezależnie od budżetu farmy, rządowy projekt przewiduje 111 mld USD na program pomocy żywnościowej SNAP, który wspiera 43,5 mln Amerykanów miesięcznie.

Fundusze na specjalny program żywienia uzupełniającego dla kobiet, niemowląt i dzieci (WIC) pozostaną na poziomie 6 mld USD. Jak powiedział amerykański minister rolnictwa Tom Vilsack, dostęp do bezpiecznej, pożywnej żywności dla wszystkich Amerykanów musi być priorytetem.