Przyczynił się do tego przede wszystkim 10-procentowy do 13,28 dolarów spadek kosztu pasz własnych i nabywanych przez farmerów niezbędnych do uzyskania 100 kg mleka.

Mniej niż w 2013 r. farmerzy płacili tez za energię, a koszty opieki weterynaryjnej i marketingu pozostały na tym samym poziomie.

W drugiej połowie 2014 r. całkowite koszty zmienne produkcji 100 kg mleka wyniosły 16,52 dolara, wobec 18,01 dolara w tym samym okresie 2013 r.

Koszt stałe produkcji  w 2104 r. były takie same jak w 2013 r. i wynosiły 8,63 dolara.