Drugim ważnym gatunkiem w produkcji drobiu w USA jest indyk, którego produkcja była o 5 proc. większa w marcu br. niż rok wcześniej. W I kwartale jego produkcja była wyższa o 4 proc. niż przed rokiem.

Produkcja mięsa czerwonego i drobiu w USA w ostatnim kwartale 2016 r. wzrosła o 886 mln funtów, czyli 3,7 proc. (1 funt = ok. 454 g)

W I kwartale 2017 r. całkowita produkcja mięsa czerwonego i drobiu w I kwartale wyniosła 24,5 mld funtów (w masie tuszy), czyli o 775 mln funtów (3,3 proc.) więcej w porównaniu z tym samym okresem 2016 r.