Spadek spowodowany jest mniejszą niż przed miesiącem oczekiwaną produkcją nasion: rzepaku, słonecznika, bawełny i orzeszków ziemnych oraz wzrostem produkcji soi.

Produkcja soi ma wzrosnąć o 1,1 mln za przyczyną większych zbiorów w USA i na Ukrainie.

Także mniejsza o 2,6 mln ton jest prognoza zbiorów rzepaku, a spowodowana jest suszą w Kanadzie i UE oraz zmniejszonymi prognozami dla Ukrainy, Białorusi, i Australii.

Zmniejszona prognoza produkcji nasion słonecznika dotyczy UE, a bawełny- Indii i Chin.