Mniejsza ma być produkcja soi, rzepaku oraz nasion słonecznika, większa nasion bawełny i orzeszków ziemnych.

Oczekiwana produkcja soi ma być mniejsza w Rosji i na Ukrainie, a większa w Chinach i Meksyku.

Prognoza produkcji nasion słonecznika jest mniejsza dla Rosji i Ukrainy, a rzepaku dla Australii.

Światowa produkcja soi w sezonie 2017/2018 prognozowana jest na 347,9 mln ton (we wrześniu 348,4 mln ton), a w sezonie 2016/2017 wynosiła 351,4 mln ton.

Światowy eksport nasion roślin oleistych szacowany jest na 173,9 mln ton (o 0,4 mln ton mniej niż we wrześniu) za przyczyną mniejszego eksportu soi i nasion słonecznika.

Mniejszy eksport soi spodziewany jest dla Ukrainy, a nasion słonecznika dla Ukrainy i Rosji.

Mniejszy eksport rzepaku z Australii ma być równoważony przez większy eksport z Ukrainy.

Światowe zapasy końcowe nasion roślin oleistych w sezonie 2017/2018 szacowane są na 107,9 mln ton, czyli o 1,6 mln ton mniej niż we wrześniu. Przyczynią się do tego mniejsze zapasy soi w Brazylii i USA.