Produkcja pszenicy w Kazachstanie w sezonie 2017/2018 szacowana jest na 13,50 miliona ton wobec 14,99 mln ton w sezonie  2016/2017.

Spadek produkcji w ujęciu rok do roku odzwierciedla zmniejszenie zarówno obszaru obsianego, jak i obszaru zbiorów. Według danych USDA, obszar zbiorów w 2017 r. wynosił 11,50 mln ha, w porównaniu z 12,44 mln ha w 2016 r.

Główną przyczyną spadku było przywrócenie subsydiów na rośliny oleiste w formie silnej zachęty dla rolników do przejścia na produkcję nasion oleistych.

Według USDA, jakość pszenicy w Kazachstanie jest zróżnicowana, a średnia zawartość glutenu wynosi 25-26 proc.

Zużycie pszenicy na cele żywieniowe, paszowe, na nasiona i przemysłowe w Kazachstanie pozostanie w sezonie 2017/2018 na niezmienionym poziomie 4,8 mln ton.

Eksport pszenicy z Kazachstanu w sezonie 2017/2018 prognozowany jest na 7,5 mln ton w sezonie 2017/2018, a poprzednim sezonie wyniósł 6,8 mln ton.

Odbiorcami pszenicy z Kazachstanu są przede wszystkim Chiny i Wietnam.