Światowe zużycie pszenicy w sezonie 2017/2018 ma wynieść 734,89 mln ton wobec 740,164 mln ton rok wcześniej.

Światowe zapasy końcowe pszenicy mają wynieść 258,3 mln ton wobec 255,4 mln ton w sezonie 2016/2017.

W stosunku do sezonu 2016/2017 światowy import pszenicy ma wzrosnąć z 175,45 mln ton do 178,53 mln ton.

Prognoza światowej produkcji zbóż paszowych wynosi w sezonie 207/2018 1,312 mld ton wobec 1,358 mld ton przed rokiem.

Światowy import zbóż paszowych ma wynieść 178,05 mln ton wobec 175,6 mln ton w sezonie 2016/2017.

Końcowe światowe zapasy zbóż paszowych w sezonie 2017/2018 mają wynieść 221,4 mln ton, a przed rokiem wynosiły 259,5 mln ton.

Prognoza światowej produkcji kukurydzy zakłada jej spadek w porównaniu z sezonem 2016/2017. Przyczynia się do tego mniejsza produkcja w USA i Chinach. Wzrost produkcji nastąpi za to w UE i Kandzie.

Globalne końcowe zapasy kukurydzy osiągną najniższy poziom od sezonu 2013/2014 r.