Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) prognoza produkcja soi została zmniejszona w stosunku do marca o 3,7 miliona ton do 338,1 miliona ton dzięki niższej produkcji w Argentynie i Brazylii. Produkcja Argentyny została obniżona o 2 miliony ton do 52 milionów ton, co odzwierciedla suszę w głównych regionach uprawy panującą od drugiej połowy lutego do początku marca. Produkcja soi w Brazylii została zmniejszona o 1,5 miliona ton do 124,5 miliona ton z powodu suchych warunków w Rio Grande do Sul, podczas gdy rośliny znajdowały się w fazie napełniania strąków i dojrzewania.

Globalny eksport soi został obniżony o 0,4 miliona ton do 151,5 miliona ton. Eksport z USA i Kanady został obniżony, a dostawy z Brazylii zostały zwiększone ze względu na konkurencyjny kurs walutowy i duże zapasy eksportowe. Import Chin wzrósł o 1 milion ton do 89 milionów ton, co odzwierciedla wyższe dostawy brazylijskie. Globalne zapasy końcowej soi są o 2,0 mln ton niższe niż w ubiegłym miesiącu, ponieważ niższe zapasy w Brazylii tylko są częściowo zrównoważone wyższymi zapasami w USA i Chinach.