Wrześniowa prognoza światowej produkcji zbóż ogółem w sezonie 2017/2018 wynosi 2,545 mld ton wobec 2,540 mld ton oczekiwanych w sierpniu.

Światowa produkcja pszenicy w sezonie 2071/2018 ma wynieść 744,85 mln ton wobec 743,18 mln prognozowanych w sierpniu. W Rosji oczekiwany jest wzrost produkcji pszenicy o 3,5 mln ton. W Australii na skutek suszy prognoza produkcji spadła o 1 mln ton, a w UE o 700 tys. ton.

Najnowsza prognoza globalnej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2017/208 przewiduje jej wzrost o 2,4 mln ton do 1,317 mln ton.

Nowa prognoza światowej produkcji kukurydzy w sezonie 2017/2018 wynosi 1,0326 mld ton wobec 1,0335 mld oczekiwanej w sierpniu. Produkcja kukurydzy ma być mniejsza w Serbii, na Ukrainie, w UE, na Ukrainie i w Rosji. Większa w Argentynie i Meksyku.