Zwiększona została prognoza produkcji w UE, Rosji, USA i Meksyku, a jej spadek prognozy dotyczył Brazylii i Meksyku.

W UE produkcja ma być wyższa w Hiszpanii, co potwierdzają zdjęcia satelitarne. Prognoza dla Francji nie zmieniła się mimo ulewnych deszczy w maju. Produkcja w Rosji ma być większa na skutek nowych danych wskazujących na większy areał uprawy pszenicy jarej.

Podwyższona został też prognoza światowego eksportu pszenicy w sezonie 2016/2016 o 1,0 mln ton, po 0,5 mln ton dla UE i Rosji.

Prognoza światowego importu wzrosła na skutek oczekiwanego wzrostu importu indyjskiego o 1,0 mln ton i indonezyjskiego o 0,4 mln ton.

Światowa spożycie pszenicy powinno wzrosnąć w stosunku do poprzedniej prognozy o 3,4 mln ton. Wzrost dla Indii ma wynieść 1,2 mln ton, dla UE 1,0 mln ton, a dla Indonezji o 0,4 mln ton.

Światowa produkcja zbóż paszowych w sezonie 2016/2017 powinna być o 5,3 mln ton wyższa niż w prognozie majowej. Przyczynił się do tego wzrost prognozy produkcji kukurydzy w Meksyku i jęczmienia na Ukrainie. Kukurydzy w Brazylii w sezonie 2015/2016 ma być 77,5 mln ton, czyli o 3,5 mln ton mniej niż poprzednio oczekiwano. W Meksyku oczekiwane w sezonie 2015/2016 są zbiory o 1,0 mln ton wyższe niż w przednie prognozie, a sezonie 2016/2017 o 0,7 mln ton większe. Zbiory jęczmienia w UE mają być w sezonie 2016/2017 o 2,3 mln ton większe niż poprzednio prognozowano, a na Ukrainie o 0,9 mln ton.

Światowe zużycie zbóż paszowych w sezonie 2016/2017 ma wynieść o 4,1 mln ton więcej niż oczekiwano w maju. Wzrost ma nastąpić w UE i Arabii Saudyjskiej, a redukcje dotyczące kukurydzy w Brazylii w sezonach 2015/2016 i 2016 /2017.