Zapasy pszenicy na świecie w sezonie 2020/2021 w nowej prognozie wzrosły o 5,7 miliona ton dzięki wzrostowi produkcji o 4,9 miliona ton i wyższym zapasom początkowym. Na podstawie zaktualizowanych statystyk rządowych, produkcja w Indiach wzrosła o 4,2 miliona ton, a w Australii wzrosła o 2,0 miliony. Prognozuje się, że zbiory w Indiach będą rekordowo duże, a plony w Australii mają wzrosnąć w lepszych warunkach klimatycznych po dwóch kolejnych latach suszy. Zarówno produkcja w Turcji, jak i Chinach wzrosły o 1,0 mln ton. Częściowo rekompensuje to spadki w zbiorach o 2,0 miliona ton w UE i 1,5 miliona w przypadku Ukrainy, co odzwierciedla suszę w kluczowych okresach sezonu wegetacyjnego.

Prognozowany globalny eksport w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 0,9 miliona ton do 188,9 miliona ton, oznacza to wzrost o 2,0 miliony ton dla Australii przy większych dostawach oraz wzrost o 1,0 miliona dla Rosji ze względu na zmniejszoną konkurencję eksportową ze Ukrainy. Eksport został zmniejszony o 1,5 miliona ton dla Ukrainy i 0,5 miliona dla UE.

Przy zwiększonych dostawach i częściowym zmniejszeniu globalnego zużycia zapasy na koniec sezonu powinny wzrosnąć o 6,0 miliona ton do rekordowo wysokiego poziomu 316,1 miliona, przy czym Chiny i Indie będą miały w nich odpowiednio 51 procent i 10 procent udział.

Prognoza globalnej produkcji zbóż paszowych w sezonie 2020/2021 została podniesiona o 3,2 miliona ton do 1,485 miliarda ton. Perspektywy dla zbóż paszowych mówią o niższych zapasach i wyższym spożyciu w porównaniu z poprzednim miesiącem. Produkcja jęczmienia została zwiększona w UE, przede wszystkim w oparciu o prognozowany wzrost w Wielkiej Brytanii, który jest częściowo zrównoważony przez redukcję we Francji. Produkcja jęczmienia jest zwiększona dla Australii, ale obniżona dla Ukrainy, Indii i Rosji.

W sezonie 2019/2020 produkcja kukurydzy w Brazylii pozostaje niezmieniona, ponieważ wyższy wskazany obszar uprawy jest równoważony przez mniejsze plony. Perspektywy rentowności uprawy większości środkowo-zachodniej części kraju są ogólnie korzystne, w przeciwieństwie do południa, gdzie warunki były złe.