Prognoza produkcji w Rosji została podniesiona o 7 mln ton do 72 mln ton. Szacunki produkcji dla Ukrainy i Kazachstanu wzrosły po 2 mln ton, a dla Australii i Kanady po 1 mln ton.

Oczekiwania dotyczące produkcji w UE zostały zredukowane o 9 mln ton ze względu na złe warunki wegetacji w kluczowych regionach uprawy, zwłaszcza we Francji.

Szacunek światowego handlu pszenicą w porównaniu z poprzednią prognozą został podniesiony o 2,3 mln ton. Przy czym handel rosyjski ma wzrosnąć do 30 mln ton, czyli o 4,5 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą. Prognoza eksportu z Ukrainy została podniesiona o 2 mln ton, a z Australii, Kanady i Kazachstanu po 1 mln ton.

O 7 mln ton spadła natomiast prognoza eksportu z UE, a o 1 mln ton z Argentyny.

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych