Prognozy produkcji dla UE, Rosji i Ukrainy są zrekompensowane redukcjami dla Argentyny i Australii. Prognozy dla UE i Rosji na podstawie zaktualizowanych wyników zbiorów, zostały podniesione odpowiednio do 153,0 i 74,0 mln ton. Produkcja Australii została obniżona do 17,2 miliona ton w wyniku dalszych szkód spowodowanych przez poważną suszę kontynentu i ma być niższa niż w ubiegłym roku. Produkcja Argentyny na skutek suszy została zmniejszona do 20,0 milionów ton, ale pozostaje rekordowo duża.

Prognoza światowego eksportu wzrosła o 1,0 milion ton do 180,7 miliona, dzięki większemu eksportowi z UE, Rosji i z Ukrainy ponad redukcję w Argentynie i Australii. Globalna konsumpcja jest prawie niezmieniona i wynosi 755,2 mln ton, czyli o 3 procent więcej niż w ubiegłym roku. Ponieważ globalne dostawy rosną bardziej niż konsumpcja, zapasy końcowe w sezonie 2019/2020 mają wzrosnąć do ​​rekordowego poziomu 288,3 miliona ton, przy czym Chiny mają w nich 51-procentowy udział.

USDA uważa, że globalna produkcja zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 w porównaniu z poprzednim miesiącem będzie niższa o 1,8 miliona ton i spadnie do 1,3949 mld ton. Listopadowe perspektywy dla zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 mówią o większej produkcji, zwiększonym handlu i niższych zapasach w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Prognozowany jest wzrost światowej produkcji kukurydzy, ze względu na wzrosty w kilku krajach afrykańskich, a także w Rosji i Turcji,  które z nawiązką zrównoważyły ​​spadki w Meksyku, na Ukrainie i w UE. W Meksyku prognoza produkcji jest zmniejszona, ponieważ powierzchnia uprawy ma być najniższa w historii. Prognozy plonów dla Rosji i Ukrainy są odpowiednio podwyższane i obniżane w oparciu o dotychczasowe wyniki zbiorów.

Eksport kukurydzy jest zwiększony dla Brazylii i Rosji, a zredukowany dla USA i Meksyku. W sezonie 2019/2020 import kukurydzy został zwiększony dla Wietnamu, Kolumbii, Japonii i Korei Południowej. Częściowo równoważy to obniżki dla Iranu, Egiptu, Malezji i Turcji. Światowe zapasy końcowe kukurydzy są niższe w porównaniu do ubiegłego miesiąca, przy spadkach w Brazylii, Iranie, Meksyku, Chinach i Argentynie, które są częściowo zrekompensowane niewielkimi wzrostami w kilku krajach afrykańskich. Spodziewane globalne zapasy końcowe kukurydzy, wynoszące 296,0 mln ton, spadły w ciągu miesiąca o 6,6 mln.