Mają one wynieść 113 mln ton i  powinien  być to drugi wynik od czasu upadku ZSRR. Rekord wynosi 119,1 mln ton.

Według FAS, prognoza zbiorów pszenicy wynosi obecnie 68 mln ton - wzrost w stosunku do prognozy kwietniowej o 2 mln ton, a jęczmienia 16,5 mln ton (wzrost o 0,5 mln ton).

Powodem wzrostu prognozy zbiorów pszenicy i jęczmienia jest dobra kondycja upraw zbóż ozimych, która w przypadku pszenicy dotyczy  65-70 proc. upraw, a jęczmienia tylko 10-11 proc. z nich.

Prognozy zbiorów kukurydzy na ziarno wzrosły o 200 tys. ton do 15,5 mln ton. Nie zmieniły się za to od kwietnia szacunki zbiorów żyta – 2,6 mln ton i owsa - 4,5 mln ton.

W sezonie 2017/2018 FAS prognozuje eksport rosyjskich zbóż na poziomie 38,0 mln ton, czyli o około 1 mln ton większym niż w poprzednim sezonie.

Prognoza eksportu obejmuje 28,0 mln ton pszenicy, 3,3 mln ton jęczmienia, 5,7 mln ton kukurydzy i 860 tys. ton innych zbóż.