Zgodnie z nimi globalna produkcja wołowiny prawdopodobnie wzrośnie o 1,6 proc. w 2021 roku w porównaniu z poprzednim rokiem, a światowa produkcja wieprzowiny wzrośnie jeszcze bardziej, a mianowicie o 5 proc.

Znaczny wzrost produkcji wołowiny w Indiach - spadek w UE

W sektorze wołowiny obecna prognoza globalnej wielkości produkcji w 2021 r. wynosząca 61,5 mln ton została skorygowana w górę o jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednimi szacunkami ze stycznia 2021 r. Oznacza to, że światowa produkcja wołowiny prawdopodobnie wzrośnie o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Głównym powodem optymizmu są dowody na silny wzrost produkcji w Indiach (+ 6,4 proc.), Chinach (+ 4,2 proc. i Brazylii (+ 3 proc.). USDA prognozuje w tym roku słabszą ekspansję produkcji w USA i Meksyku (po + 1,5 proc.).

Ministerstwo zakłada dalszy, niewielki spadek produkcji o 1 proc. dla UE. Jeszcze silniejsze spadki spodziewane są w Australii i Argentynie (-3 do -4 proc.).

Wzrasta również eksport wołowiny

Nastąpiła korekta w dół w odniesieniu do prognozy światowego eksportu wołowiny w porównaniu z poprzednimi szacunkami USDA ze stycznia 2021 r. Przewiduje się jednak, że eksport w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wzrośnie, o co najmniej 2,3 proc.. do 11,1 mln ton masy tuszy.

Obserwatorzy rynku dostrzegają oznaki tego w dużym popycie importowym Chin (+ 11 proc.), UE (+ 14 proc.) i Egipcie (+ 9 proc.). Prognozuje się też wzrost wielkości eksportu do Brazylii i Indii (po 7proc.), a także do USA (+ 6 proc), Urugwaju (+ 5 proc.) i UE (+ 3 proc.).

Prawie 25 proc. światowej sprzedaży wołowiny ma pochodzić, zatem z Brazylii. Udziały Australii, Indii i USA wynoszą po 12 proc..

Tylko umiarkowany wzrost eksportu spodziewany jest w tym roku z Kanady i Meksyku (1,5 do 2 proc.), natomiast silne spadki prognozowane są w przypadku Argentyny, Australii i Nowej Zelandii (po -6 proc.). Przyczyną tego są problemy z suszą w Australii i powolna sprzedaż eksportowa w następstwie pandemii COVID-19.

USDA oczekuje, że produkcja wieprzowiny wzrośnie do 101,5 mln ton

W przypadku sektora wieprzowiny obserwatorzy rynku USDA spodziewają się w tym roku silnego wzrostu globalnej wielkości produkcji o około 5 proc. do łącznej wielkości 101,5 mln ton masy tuszy. W tym przypadku prognoza styczniowa również została znacznie skorygowana w górę.

Głównym powodem jest oczekiwana wzrost wielkości produkcji w Chinach (+ 11 proc.). Znaczące zwyżki prognozowane są również w Wietnamie (+ 5 proc. proc., a także w Brazylii, Rosji i Meksyku (po + 3 proc.. Eksperci USDA spodziewają się również niewielkiego wzrostu w UE i na Filipinach, natomiast w USA, Kanadzie i Japonii oczekuje się niezmienionej lub nieznacznie niższej wielkości produkcji.

Handel zagraniczny wieprzowiną

Oczekuje się, że w tym roku wolumen handlu światowego wieprzowiną nieznacznie spadnie (- 0,5 proc.). Głównym tego powodem jest spodziewany spadek chińskiego importu o 8 proc. w związku z ożywieniem produkcji. Zauważalny wzrost spodziewany jest przede wszystkim w eksporcie z Brazylii, Rosji i Meksyku.

Dla UE, między innymi, ze względu na problemy z ASF, prognozuje się w tym roku 3 proc. spadek wielkości eksportu. Przewiduje się niewielkie ograniczenie eksportu z USA i Kanady.