Wprawdzie przez większość roku tańsze niż w 2009 roku były również pasze, to jednak spadek ich ceny był mniejszy niż cen żywca w przypadku trzody chlewnej, kurcząt i indyków, w rezultacie pogorszeniu uległa opłacalność tych kierunków produkcji.

Najbardziej obniżyła się cena trzody chlewnej. Według uproszczonych obliczeń przeciętnie kilogram żywca wieprzowego w zakładach monitorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa kosztował w 2010 r. około 3,97 PLN, podczas gdy rok wcześniej aż 4,61 PLN. W rezultacie ceny były przeciętnie o 14 proc. niższe w porównaniu z rekordowym rokiem 2009.

W tym samym czasie pasze przemysłowe potaniały o mniej niż 1 proc. Sytuacja ta oznacza, że opłacalność uległa znacznej redukcji, a tempo odbudowy krajowego pogłowia trzody może w bieżącym roku znacznie przyhamować.

Znacznie mniejsze spadki zanotowano na rynku drobiu. Przeciętna cena kurcząt wyniosła 3,19 PLN/kg i była o 5 proc. niższa w relacji rocznej, a cena indorów 4,71 PLN/kg i była o 6 proc. niższa. W tym samym czasie mieszanki paszowe dla kurcząt potaniały o około 2 proc., a dla indyków o około 1 proc.

Duże zmiany zachodziły w 2010 r. na krajowym rynku żywca wołowego. Początek roku był bardzo dobry dla producentów z wysokimi cenami. Jednak od końca lutego do początku sierpnia ceny stopniowo spadały. Od tego momentu znów bardzo szybko rosną, a w grudniu pobiły dotychczasowe rekordy. Produkcja bydła na mięso w końcówce roku okazała się bardzo opłacalna. Mimo wysokich cen na początku i w końcu roku przeciętna cena w całym roku była o 3 proc. niższa niż przeciętnie w 2009 roku.