W I półroczu 2011 r. przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego (5,59 zł) w stosunku do notowanych przed rokiem wzrosły o 22 proc. W obrotach targowiskowych przeciętne ceny żywca wołowego kształtowały się w I półroczu br. na poziomie 5,35 zł za 1 kg i były o 9,6 proc. wyższe od rejestrowanych w analogicznym okresie 2010 r.

W czerwcu 2011 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 5,65 zł, tj. o 29,2 proc. więcej niż w czerwcu przed rokiem i o 2,5 proc. mniej niż w maju br. W obrotach targowiskowych za 1 kg żywca wołowego płacono rolnikom 5,46 zł, tj. o 13 proc. więcej niż przed rokiem i o 1,1 proc. mniej niż w maju br., informuje GUS.