Jednak przychody z tego eksportu wyniosły 9,53 mld euro, czyli o 192 mln euro mniej niż w 2013 r.

Rosyjskie embargo w największym stopniu dotknęło eksportu wieprzowiny. Do Rosji w 2014 r. wysłano jej tylko 70,4 tys. ton, czyli o ponad 90 proc. mniej niż w 2013 r. Częściowo zostało to zrekompensowane przez wzrost eksportu wieprzowiny do Azji. Mimo to eksport tego mięsa w 2014 spadł o prawie 6 proc. do 3,03 mln ton.

W tym samym czasie eksport drobiu wzrósł o 5,5 proc. do ponad 1,5 mln ton, a wołowiny o 24 proc. do 560 tys. ton.