Stan zapasów końcowych w porównaniu do początkowych w sezonie 2014/2015 ma wzrosnąć o 30 mln ton, albo 7,5 proc. do 432 mln ton. Zasoby czołowych eksporterów takich jak: Argentyna, Australia, Kanada, EU, Kazachstan, Rosja, Ukraina i USA mają zwiększyć się o 148 mln ton.

Wzrost prognozy światowej produkcji zbóż wynika przede wszystkim z korekty oczekiwanych światowych zbiorów kukurydzy o 10 mln ton w górę do 992 mln ton. Wynika z tego, że maja one być o 1 mln ton wyższy niż rekordowe zbiory w poprzednim sezonie. Przyczyni się do tego wzrost prognozy zbiorów w Argentynie o 7 mln ton do 29,5 mln ton.