Przywóz świeżej i mrożonej wieprzowiny  do Hong Kongu w 2015 r. wzrósł o prawie o 7 proc. do 254,1 tys. ton. Przywóz z UE utrzymał się na poziomie 76 tys. ton, podczas gdy z USA wzrósł o 45 proc. do 23 tys. ton. Największym dostawcą wieprzowiny do Hong Kongu pozostała Brazylia, która zwiększyła dostawy o 7 proc.

Korea Południowa powiększyła swój import wieprzowiny w 2015 r. do 453,1 tys. ton, czyli o 25 proc.  UE i USA zwiększyły dostawy do tego kraju o ¼.

Japoński import wieprzowiny  2015 r. spadł o 5 proc. do 790,6 tys. ton. Przyczynił się do tego mniejsze dostawy z UE, przede wszystkim z Danii. Dostawy wieprzowiny z UE w 2015 r. spadły o 14 proc. do 270 tys. ton. W tym samym czasie o 6 proc. spadły również dostawy z USA, ale ilość wieprzowiny dostarczanej z Kanady wzrosła o 12 proc. do 165,8 tys. ton.

Prognozy importu wieprzowiny najważniejszych odbiorców azjatyckich w 2016 r. przewidują jego stabilizację. Ustabilizować ma się też produkcja własna wieprzowiny w tych krajach, przy lekkim wzroście popytu ze strony konsumentów, ograniczanym wysokimi cenami wieprzowiny i jej przetworów.