Oznaczało to wzrost o 1,2 proc. w stosunku do poprzedniego roku. W strukturze tego eksportu udział państw UE w porównaniu do 2015 roku spadł z 82,3 proc. do 81,3 proc.

W 2016 roku tradycyjnie, najwięcej artykułów rolno-spożywczych sprzedano do Niemiec (22,6 proc. wartości). Głównie były to: ryby wędzone (9 proc.), mięso drobiowe (8 proc.), wyroby piekarnicze i cukiernicze, czekolady i wyrobów zawierających kakao, ryby przetworzone i zakonserwowane, a ponadto również papierosy, soki z owoców (przede wszystkim z jabłek), filety rybne, mrożone owoce (przede wszystkim truskawki i maliny).

Na drugim miejscu wśród odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych znalazła się Wielka Brytania (9 proc). W 2016 roku sprzedano na ten rynek towary o wartości 2 149 mln euro, a wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem był wyniósł 5,6 proc. Eksportowane były głównie czekolady i wyroby zawierających kakao (13 proc.), mięso drobiowe (11 proc.), wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz mięso przetworzone i solone (6,5 proc.).

Na trzeciej pozycji znalazła się Republika Czeska (6,7 proc.), gdzie sprzedano głównie olej rzepakowy (14proc.), mięso drobiowe (8,4 proc.), papierosy (7,3 proc.), kawę (7,1 proc.), a także czekoladę i wyroby zawierające kakao. Odnotowano m.in. wzrost wartości eksportu karmy dla zwierząt o 35 proc., papierosów o 34 proc. oraz syropów cukrowych o 31 proc.

Na czwartym miejscu wśród największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych znalazła się Holandia (5,6 proc.). Kolejne miejsca wśród ważniejszych odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Włochy – 1 327 mln euro, Francja – 1 237 mln euro, Słowacja - 707 mln euro oraz Węgry - 621 mln euro.

Wśród pozostałych, ważnych partnerów handlowych, największy, bo prawie dwukrotny wzrost wartości eksportu w porównaniu z 2015 rokiem, odnotowano w handlu z Gruzją do wartości 25,8 mln euro, Mozambikiem do 23,3 mln euro oraz Chile do 21,2 mln euro. Do Gruzji sprzedano znacznie więcej niż rok wcześniej cukru, do Mozambiku wzrósł eksport pszenicy a do Chile mięsa wieprzowego. Natomiast większa sprzedaż puchu do Tajwanu przyczyniła się do wzrostu wartości eksportu do tego kraju o 83 proc., tj. do poziomu 26 mln euro. W przypadku Australii, za sprawą większego eksportu papierosów, odnotowano wzrost sprzedaży z 38 mln euro do 69 mln EUR, czyli o około 80 proc. Sprzedaż dużej partii pszenicy przyczyniła się do wzrostu wartości polskiego eksportu m.in. do Nigerii, RPA i Arabii Saudyjskiej. W efekcie, łączna wartość sprzedanych towarów rolno-spożywczych do Nigerii wzrosła o 67 proc. i wyniosła 52 mln euro, do RPA wzrosła o 62 proc. osiągając wartość 71 mln EUR, zaś do Arabii Saudyjskiej wzrosła o 43 proc., tj. do ponad 350 mln euro. Na uwagę zasługuje również wzrost wartości eksportu jabłek na Białoruś, który przyniósł wzrost wartości sprzedaży na ten rynek o 43 proc. do poziomu 334 mln EUR. Zwiększona sprzedaż mięsa wieprzowego, drobiowego i podrobów jadalnych do Hongkongu znacząco wpłynęła na wzrost wartości eksportu do tego kraju o 48 proc. do poziomu 188 mln euro.

Poza wyżej wymienionymi państwami, odnotowano również znaczący wzrost wartości sprzedaży polskich towarów rolno-spożywczych m.in. do Senegalu (o 54 proc.), Japonii (o 34 proc.), Izraela (o 23 proc.), Austrii (o 15 proc.) oraz Belgii (o 14%). Wartość eksportu spadła m.in. do Maroka (o 70 proc.), Kenii (o 58 proc.), Jordanii (o 30 proc.), Meksyku (o 25 proc.), Kazachstanu (o 24 proc.), Chin (o 19 proc.), Francji (o 17proc.) oraz do Włoch (o 6 proc.).

W 2016 roku zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę 17 060 mln euro, co oznaczało wzrost o 6,2 proc. w porównaniu do 2015 roku. Udział przywozu z państw UE stanowił 69,2 proc. ogólnej wartości importu towarów rolno-spożywczych do Polski, rok wcześniej było to 68,4 proc.

Artykuły rolno-spożywcze, które importowano do Polski, tak jak w przypadku eksportu pochodziły głównie z Niemiec (20 proc.), a ich wartość w 2016 roku wyniosła 3 463 mln euro. Najwięcej pod względem wartości sprowadzono z Niemiec: mięsa wieprzowego, czekolady i wyrobów zawierających kakao, kawy, karmy dla zwierząt, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich (w tym m.in. pieczywa herbatników i wafli), syropów cukrowych, oleju palmowego oraz serów.

Import z Holandii osiągnął wartość 1 415 mln euro, z Hiszpanii 956 mln euro, z Norwegii 904 mln euro, z Danii 784 mln euro z Włoch 731 mln euro, zaś z Argentyny 5 639 mln euro. Z Holandii do Polski sprowadzano przede wszystkim mięso wieprzowe, rośliny żywe i kwiaty cięte, z Hiszpanii owoce cytrusowe oraz mięso wieprzowe, z Norwegii ryby świeże (przede wszystkim łososia) i mrożone oraz filety rybne a z Danii świnie i mięso wieprzowe. Z Włoch na polski rynek trafiała czekolada i wyroby zawierających kakao, winogrona, syropy cukrowe, wino, sery oraz makarony, zaś z Argentyny importowano głównie makuch sojowy.

Saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2016 roku osiągnęło poziom 7 122 mln euro, spadło jednak o 8,9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem (+7 818 mln euro). Saldo w obrotach z państwami UE również było dodatnie i wyniosło 7 869 mln EUR, w porównaniu do 2015 roku odnotowano spadek o 9,1 proc., wówczas wyniosło plus 8 660 mln euro.

Najwyższe dodatnie saldo uzyskała Polska w obrotach z Niemcami (+2 003 mln euro), Wielką Brytanią (+1 630 mln euro), Republiką Czeską (+1 059 mln euro), Francją (+663 mln euro) i z Włochami (+596 mln euro).

Natomiast zdecydowanie większy import od eksportu a tym samym ujemne saldo miało miejsce w handlu m.in. z Norwegią (-783 mln euro), Argentyną (-637 mln euro), Hiszpanią (-363 mln euro), Danią (-272 mln euro) i z Brazylią (-242 mln euro).