Afrykański pomór świń odcisnął swoje piętno na międzynarodowej produkcji pasz. Według szacunków globalnego badania paszowego Alltech do 2020 r. światowy tonaż pasz dla świń spadł o 11 proc. w 2019 r. Głównym miejscem gdzie produkuje się paszę dla świń pozostaje region Azji i Pacyfiku, ale region ten również wykazał największy spadek tej produkcji na poziomie 26 proc., w przypadku Chin (-35 proc.), Kambodża (-22 proc.), Wietnam (-21 proc.) i Tajlandia (-16 proc.).

Rok 2019 stanowił dla przemysłu paszowego ekstremalne wyzwania, z których jednym z najbardziej znaczących jest afrykański pomór świń. Regionalne i globalne implikacje są opisane są przez Alltech Global Feed Survey i spadek globalnej produkcji pasz. Podczas gdy produkcja pasz dla świń spadła w dotkniętych ASF krajach, zauważalny jest wzrost produkcji zarówno u innych gatunków zwierząt, ponieważ producenci pracują nad uzupełnieniem zapotrzebowania na białko, oraz w krajach niedotkniętych afrykańskim pomorem świń. Szkody spowodowane przez ASF będą miały długofalowe skutki implikacje i oczekiwać należy, że główne źródła białka będą się zmieniać wraz z dostosowywaniem się branży paszowej do występujących niedoborów.

Europa, Ameryka Północna i Ameryka Łacińska pozostały z względnie stabilną produkcją pasz dla świń w porównaniu do 2018 roku. Chociaż Afryka jest małym regionem z punktu widzenia tonażu pasz dla świń, wykazała duży, bo wynoszący 29 proc. wzrost.

Całkowity ilość pasz dla wszystkich gatunków zmniejszyła się o 1,07 proc. do 1,126 miliarda ton wyprodukowanej w ubiegłym roku. Dziewięć krajów produkujących najwięcej paszy to USA, Chiny, Brazylia, Rosja, Indie, Meksyk, Hiszpania, Japonia i Niemcy. Łącznie kraje te wytwarzają 58 proc. światowej produkcji pasz i posiadają 57 proc. światowych młynów paszowych, i można je postrzegać, jako wskaźnik ogólnych trendów.

Dane globalne, zebrane ze 145 krajów i prawie 30 000 wytwórni pasz, wskazują na produkcję pasz według dla poszczególnych gatunków i grup zwierząt dla: brojlerów 28 proc. produkowanych pasz; dla świń 24 proc., dla niosek 14 proc., dla krów mlecznych 12 proc. bydła mięsnego, 10 proc. dla innych gatunków 6 proc., dla akwakultury 4 proc., i zwierząt domowych 2 proc. Dominujący wzrost nastąpił w sektorach produkcji pasz dla brojlerów, niosek, zwierząt wodnych i domowych.