Jak podaje Agra Europe, na chińskim rynku wieprzowiny obserwowany jest znaczny spadek pogłowia trzody chlewnej. Według najnowszych danych Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) pod koniec 2015 r. może się ono obniżyć o 45 mln szt. w skali roku do poziomu 420 mln szt.
Takie zmniejszenie liczebności trzody wynika z trudnej sytuacji producentów dotkniętych niskimi cenami żywca oraz stosunkowo wysokimi cenami pasz. W przypadku wielu mniejszych producentów doprowadziło to do znacznego ograniczenia ich płynności finansowych i niekiedy zmusiło do przeznaczenia loch na ubój. Wiele podmiotów zdecydowało się również na zaprzestanie prowadzenia działalności. Sytuację tę utrudniło pojawienie się kolejnych ognisk epidemicznej biegunki świń (PEDV) na terenie kraju.

Spadek pogłowia ma kluczowy wpływ na produkcję wieprzowiny, która w 2015 r. może obniżyć się do 56,1 mln t (o 600 tys. t mniej niż w 2014 r.). W rezultacie w kraju, gdzie przeciętny mieszkaniec spożywa ok. 31,5 kg mięsa wieprzowego na rok, zapotrzebowanie na ten surowiec z importu stale rośnie.

Stwarza to dogodną sytuację dla kluczowych eksporterów wieprzowiny na świecie, tj. EU oraz USA. Według szacunków USDA import mięsa wieprzowego może wzrosnąć w relacji rocznej nawet o 60 proc. do poziomu 1,2 mln t w 2015 r. Niemniej dostawcy surowca ze Stanów Zjednoczonych mają utrudnioną sytuację, gdyż władze Chin wprowadziły zakaz importu surowca zwierząt, w których tuczu został wykorzystany dodatek paszowy, raktopamina. Co więcej, import surowca z USA, ze względu na mocnego dolara, jest obecnie mniej korzystny. Stawia to unijnych producentów wieprzowiny w korzystnej sytuacji.

Zwiększenie sprzedaży na rynku chińskim stanowi dużą szansę dla producentów z UE na odrobienie strat po wprowadzeniu przez Rosję na początku 2014 r. zakazu importu wieprzowiny. UE straciła tym samym ważny rynek eksportowy odpowiedzialny za 23 proc. unijnego eksportu.
Biorąc pod uwagę dwóch głównych eksporterów z UE: Niemcy oraz Hiszpanię, oba kraje systematycznie umacniają swoją pozycję w Chinach. Szczególnie duży, 30-proc. wzrost eksportu w skali roku odnotowano w Hiszpanii. Z kolei pozostałe kraje, Wielka Brytania, Dania, Holandia są mniej skoncentrowane na rynku chińskim.

Rok 2014 był szczególnie trudny dla eksporterów z Polski, gdyż pojawienie się ognisk ASF zamknęło możliwość eksportu na rynek chiński. Warto wspomnieć, że ważnym rynkiem zbytu dla Polski pozostał Hongkong, do którego producenci z kraju cały czas eksportują wieprzowinę. Jest ona stąd często reeksportowana na pozostałe rynki azjatyckie.

Reasumując, rosnące zapotrzebowanie na wieprzowinę na rynku chińskim powinno pobudzić eksport z UE. Jeśli taki scenariusz się sprawdzi, mniej surowca pozostanie na terenie UE. Oczekujemy, że znajdzie to odzwierciedlenie we wzroście cen żywca.