Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 5,45 zł/kg i były niższe niż w listopadzie o 4,2 proc., natomiast w skali roku wzrosły o 2,1 proc.

Za prosię na chów płacono średnio 117,0 zł/szt., tj. o 3,2 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 17 proc. więcej niż przed rokiem.

W grudniu pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,8 wobec 7,2 w listopadzie br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,0 i 6,5).

W grudniu ceny skupu żywca wołowego (6,58 zł/kg) wzrosły w stosunku do listopada o 0,5 proc., a w skali roku o 3,6 proc. Ceny na targowiskach wynosiły 6,46 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 proc. i o 7 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny skupu drobiu rzeźnego zmalały do poziomu 4,06 zł/kg, tj. o 2,5 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w stosunku do poprzedniego roku - o 6,4 proc.