Stanowi to nowy rekord wszech czasów, przekraczając poprzedni szczyt z lutego 2011 r. o 3,1 punktu. Do lutowego wzrostu przyczyniły się duże wzrosty subwskaźników cen olejów roślinnych i produktów mlecznych. Wzrosły również ceny zbóż i mięsa, a subwskaźnik cen cukru spadł trzeci miesiąc z rzędu.

Wzrosły ceny najważniejszych zbóż

Wskaźnik cen zbóż FAO wynosił w lutym, średnio 144,8 punktu o 4,2 punktu (3,0 procent) więcej niż w styczniu i 18,7 punktu (14,8 procent) rok temu. W lutym ceny wszystkich głównych zbóż wzrosły w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca. Światowe ceny pszenicy wzrosły o 2,1 procent, w dużej mierze odzwierciedlając nową niepewność globalnych dostaw w związku z zakłóceniami w regionie Morza Czarnego, które mogą potencjalnie utrudnić eksport z Ukrainy i Rosji, dwóch głównych eksporterów pszenicy. Ceny eksportowe zbóż paszowych również wzrosły o 4,7 proc. Światowe ceny kukurydzy wzrosły o 5,1 procent miesiąc do miesiąca, co wynikało z połączenia utrzymujących się obaw o stan upraw w Argentynie i Brazylii, rosnących cen pszenicy oraz niepewności dotyczącej eksportu kukurydzy z Ukrainy, głównego eksportera. Wśród innych zbóż paszowych ceny eksportowe zarówno sorgo, jak i jęczmienia również wzrosły w ujęciu miesięcznym, odpowiednio o 5,9 i 2,7 proc. Międzynarodowe ceny ryżu wzrosły w lutym o 1,1 procent, głównie dzięki aprecjacji walut niektórych eksporterów w stosunku do dolara amerykańskiego oraz silnemu popytowi na ryż ze strony nabywców z Azji Bliskiego Wschodu.

Nowy rekord cen olejów roślinnych

Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił w lutym średnio 201,7 punktu, co oznacza wzrost o 15,8 punktu (8,5 procent) miesiąc do miesiąca i nowy rekordowy poziom. Utrzymujące się wysokie ceny wynikają przede wszystkim z rosnących cen oleju palmowego, sojowego i słonecznikowego. W lutym międzynarodowe ceny oleju palmowego wzrosły drugi miesiąc z rzędu ze względu na utrzymujący się globalny popyt importowy. Zbiegł się on w czasie ze zmniejszonymi możliwościami eksportu z Indonezji, wiodącego światowego eksportera oleju palmowego. W międzyczasie światowe ceny oleju sojowego nadal rosły w związku z pogarszającymi się perspektywami produkcji soi w Ameryce Południowej. Znacząco wzrosły również międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego, czemu sprzyjały obawy związane z sytuacją w regionie Morza Czarnego, która może potencjalnie obniżyć eksport. Rosnące ceny ropy naftowej również wspierały wzrost cen olejów roślinnych.

Szósty z rzędu wzrost cen produktów mlecznych

 Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił w lutym średnio 141,1 punktu, co oznacza wzrost o 8,5 punktu (6,4 procent) od stycznia i szósty z rzędu wzrost miesięczny plasujący wskaźnik o 28,0 punktów (24,8 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W lutym międzynarodowe notowania wszystkich produktów mleczarskich reprezentowanych we wskaźniku umocniły się, czemu sprzyjało dalsze zacieśnianie się rynków światowych w wyniku niższych niż oczekiwano dostaw mleka w Europie Zachodniej i Oceanii. Oprócz ograniczonych światowych dostaw, utrzymujący się popyt importowy, zwłaszcza z Azji Północnej i Bliskiego Wschodu, doprowadził do gwałtownych wzrostów cen pełnego mleka w proszku i serów. Międzynarodowe ceny odtłuszczonego mleka w proszku również znacznie wzrosły, odzwierciedlając niższy wolumen dostaw mleka do suszarni w Europie Zachodniej, podczas gdy ceny masła wzrosły w wyniku dużego popytu na dostawy spot.

Wzrost cen wołowiny i wieprzowiny

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił w lutym średnio 112,8 punktu, co oznacza wzrost o 1,2 punktu (1,1 procent) miesiąc do miesiąca i 15,0 punktów (15,3 procent) w stosunku do poziomu sprzed roku. W lutym międzynarodowe notowania mięsa wołowego osiągnęły nowy rekordowy poziom, napędzany silnym globalnym popytem importowym przy ograniczonych dostawach bydła rzeźnego w Brazylii i wysokim zapotrzebowaniu na odbudowę stada w Australii. Ceny wieprzowiny również wzrosły, odzwierciedlając zwiększony popyt wewnętrzny i zmniejszone dostawy wieprzowiny w Unii Europejskiej i USA. Notowania mięsa owczego obniżyły się czwarty miesiąc z rzędu ze względu na wysokie dostawy eksportowe z Oceanii. Tymczasem ceny mięsa drobiowego nieznacznie spadły z powodu zmniejszonego importu przez Chiny po zakończeniu Święta Wiosny i niższego popytu krajowego w Brazylii.

 Trwa spadek cen cukru

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił w lutym średnio 110,6 punktu, co oznacza spadek o 2,1 punktu (1,9 procent) od stycznia, oznaczając trzeci z rzędu miesięczny spadek i osiągając najniższy poziom od lipca ubiegłego roku. Korzystne perspektywy produkcji w głównych krajach eksportujących, zwłaszcza w Indiach i Tajlandii, w połączeniu z poprawą warunków wegetacji w Brazylii nadal negatywnie wpływały na światowe ceny cukru. Ceny etanolu w Brazylii spadły w lutym trzeci miesiąc z rzędu w wyniku zmniejszonego popytu krajowego, wywierając dalszą presję na obniżenie światowych cen cukru. Umocnienie brazylijskiego reala w stosunku do dolara amerykańskiego, co zwykle ogranicza dostawy z Brazylii, największego światowego eksportera cukru, zapobiegło większym spadkom cen cukru.