Jest to znacznie więcej niż średnia wszystkich państw członkowskich UE, która wynosi 4,5 proc. Także w przypadku krajów sąsiadujących z Rumunią zatrudnienie w rolnictwie było niższe.

W 2016 r. w Bułgarii 18 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w rolnictwie, a w Grecji i Polsce po około 11 proc.

Jednak w Rumunii znaczenie rolnictwa jako pracodawcy zmniejszyło się. Zaledwie dwie dekady temu aż 41 proc. wszystkich zatrudnionych pracowało w tym sektorze..

Pomimo obecnego wielkiego znaczenia na rynku pracy, rumuńskie rolnictwo w niewielkim stopniu przyczynia się do wyników gospodarczych kraju. Udział tej gałęzi produkcyjnej w produkcie narodowym brutto wynosi 4,3 proc.