W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zanotowano na obu rynkach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed miesiącem były ceny skupu żywca drobiowego. Spadły ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu do grudnia 2014 r. o 5,6 proc., tj. z 67,23 zł/dt do 70,99 zł/dt, a w odniesieniu do stycznia 2014 r. były niższe o 6,3 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,56 zł, tj. mniej o 0,5 proc. niż przed miesiącem i o 17,1 proc. niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 53,56 zł/dt, tj. o 2,3 proc. więcej w porównaniu z grudniem ub.r., ale o 7,4 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,85 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,8 proc., ale spadły w ujęciu rocznym o 12,4 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do poprzedniego miesiąca do poziomu 63,16 zł/dt, tj. o 4,7 proc., ale w porównaniu ze styczniem ub. r. były niższe o 18,2 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,78 zł, tj. o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 16,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W styczniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,79 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 7,3 proc., ale spadły w skali roku o 13,4 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,26 zł/dt i były wyższe o 2,2 proc. niż przed miesiącem, ale o 17,2 proc. niższe od notowanych w styczniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 5,3 proc. (średnio do 47,81 zł/dt), ale w odniesieniu do stycznia 2014 r. spadły o 25,5 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt owsa wyniosła 60,65 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż w grudniu ub. roku, ale o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Ceny ziemniaków w skupie wyniosły 44,19 zł/dt, tj. wzrosły o 23,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale były niższe w odniesieniu do stycznia ub. roku o 29,6 proc. Na targowiskach za ziemniaki jadalne późne płacono 68,54 zł/dt, tj. mniej o 0,6 proc. niż w grudniu ub.r. i o 44,4 proc. w stosunku do stycznia ub. roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,05 zł/kg i były niższe o 2,6 proc. w porównaniu z grudniem ub. roku i o 20 proc. w stosunku do stycznia 2014 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,39 zł/kg i były niższe niż w grudniu ub. r. o 6,2 proc., a w skali roku o 14,9 proc. Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono średnio 153,16 zł/szt., tj. mniej o 0,7 proc. niż przed miesiącem i o 9,7 proc. niż w styczniu 2014 r. W styczniu br. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,8 wobec 7,3 w grudniu ub. r.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio o 5,6 i 5,8).

W styczniu ceny skupu żywca wołowego (5,99 zł/kg) wzrosły w stosunku do grudnia 2014 r. o 4,2 proc., ale spadły w skali roku o 2,9 proc..
Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,37 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,2 proc., a o 4,9 proc. w ujęciu rocznym.

Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do poziomu 3,91 zł/kg, tj. o 1,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 0,3 proc. Za 1 hl mleka płacono w skupie 122,18 zł, tj. mniej o 1,1 proc. niż przed miesiącem i o 20,5 proc. niż przed rokiem.