Prawie wszystkie kraje zanotowały wzrost cen. Najpierw zaczęły rosnąć rynku duńskim, a obecnie również na niemieckim.

Wzrost cen wynosi od 1,7 eurocentów za kilogram we Francji do 4 eurocentów w Niemczech.

Według informacji z poszczególnych krajów, przyczynił się do tego wzrost popytu ze strony Chin. W marcu był on dwukrotnie większy w porównaniu z marcem 2015 r.

Zwiększa się też popyt na krajowym rynku UE, gdzie zaczyna rosnąć sprzedaż wieprzowiny związana z początkiem sezonu grillowego.

Zaobserwowano też spadek wagi ubojowej trzody chlewnej w Hiszpanii i Francji, lekki spadek jej nastąpił też ostatnio w Niemczech, a spodziewany jest wkrótce także w Austrii.