Prócz większych zbiorów zbóż wzrosłą także produkcja prawie wszystkich surowców rolnych. Więcej było wieprzowiny, wołowiny, drobiu, czy buraków cukrowych.

Jednak w ub.r. nastąpiły lokalnie, choć nawet w dużej skali niekorzystne zjawiska atmosferyczne jak nawałnice w sierpniu na północy kraju, czy intensywne jesienne opady i podtopienia również na północy kraju, a także wcześniejsze przymrozki, które wiosną zniszczyły uprawy wielu owoców. W związku z tym zbiory prawie wszystkich owoców były niższe.

Jak powiedział Jacek Bogucki, pierwszych trzech kwartałach 2017 r. ceny produktów rolnych były zadowalające dla rolników. W końcu 2017 r. na części rynków rolnych można było zaobserwować sezonowy spadek cen. W wyższym stopniu spadła cena żywca wieprzowego, nie był to jednak spadek tak wysoki jak w 2015 r.

- Ubiegły rok można uznać, jako pozytywny, choć na pewno innego zdania są rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego, części województw: warmińsko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego, czy nawet wielkopolskiego. Na tych ternach rolnicy mają problemy do dziś. Poszkodowani rolnicy otrzymali w formie pomocy kilkaset milinów złotych z budżetu państwa–stwierdził wiceminister Bogucki.

-Zbiory zbóż były na rekordowym poziomie, wyższe niż w sezonie 2015/2016 i najwyższe od kilkunastu lat - stwierdził Jacek Bogucki.

Polski handel zagraniczny ziarnem zbóż był niższy niż w sezonie, 2016/2017 na co w pewnym stopniu miała wpływ zwiększona produkcja zwierzęca, która miała też wpływ na spadek eksportu.

Średnie ceny skupu zbóż nie zadawalają rolników. Gdyż są bardzo zmienne i nie należą obecnie do najwyższych. Jednak poza ceną kukurydzy są wyższe niż na początku 2016 r. Z notowań z ostatnich pięciu lat wynika, że końcówka roku jest okresem, gdy ceny skupu zbóż spadają.

Według wiceministra, produkcja rzepaku w 2017 r. była wyższa niż rok wcześniej. Jednak nie była rekordowa a nawet minimalnie poniżej średniej. Ceny rzepaku są na poziomie stosunkowo niskim, ale w 2017 r. był jednak okres, gdy były najwyższe od kilku lat.

- Produkcja cukru w 2017 r. była także rekordowa niestety przy załamaniu cenowym, choć trzeba pamiętać, że ceny w 2016 i 2017 r. były bardzo wysokie. Uwolnienie kwot spowodował spadek cen na rynku europejskim, który może trwać dość długo - stwierdził wiceminister .

Cena jabłek wzrosłą znacząco jest skutkiem mniejszych zbiorów spowodowanych przymrozkami wiosennymi.

- Po raz kolejny w 2017 r. wzrosłą produkcja wszystkich asortymentów mięsa powiedział wiceminister Bogucki.

Rynek drobiu ciągle rośnie. Od pewnego czasu Polska jest największym producentem w Europie i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie największym producentem światowym. Mniej optymistyczne niż wielkość produkcji są ceny, które ostatnio są nieco wyższe i rosną w 2018 r. Poziom cen jest powyżej średniej z ostatnich kilku lat.

Na rynku wieprzowiny nie można powiedzieć, że produkcja wzrastała na przestrzeni kilkunastu lat. Według wstępnych szacunków w 2017 r. mogła być minimalnie niższa niż w 2016 r. Optymistyczne jest to, że pogłowie świń w 2017 r. wzrosło o kilka procent w stosunku do 2016 r. Eksport wieprzowiny w 2017 r. był wyższy a import na tym samym poziomie, co w 2016 r. Ceny skupu świń nie są na najniższym poziomie tak jak w przełomie 2015 i 2016 r. Obecnie są trochę wyższe i mają tendencję rosnącą. Na sytuację na polskim rynku wieprzowiny rzutuje sytuacja na rynkach światowych jak chociażby mniejsze zakupy chińskie i amerykańskie przy wzroście produkcji w Europie i na świecie. Trudną sytuacje w eksporcie wieprzowiny pogłębia wysoki kurs złotówki.

Rynek wołowiny ciągle rośnie. Większa jest produkcja, i eksport, ale nie spożycie krajowe, którego wzrost wyhamował w 2016 r. Ceny wołowiny mają tendencję rosnącą. Powoduje to, że jest to dobry czas na inwestowanie w tej branży.

Produkcja mleka w 2017 r. osiągnęła 13,4 mld l. Zniesienie kwotowania produkcji było dla rolników trudnym okresem na skutek spadku cen. Ubiegły rok był rekordowy pod względem eksportu produktów mleczarskich. Dodatnie saldo handlu zagranicznego tymi produktami było w 2017 r. zapewne najwyższe w historii. Ceny skupu mleka mają często wahania, a w ostatnim okresie ceny spadają, ale powinny pozwolić na utrzymanie opłacalności  produkcji mleka w najbliższym czasie.

Przedstawiając sytuację na podstawowych rynkach rolnych wiceminister zwrócił uwagę na wysoki udział eksportu w produkcji rolnej: 92 proc. w odniesieniu do wołowiny, czy 56 proc. w sektorze drobiu.

Więcej: Bogucki: Sytuacja w rolnictwie jest dobra, rolnicy otrzymują potrzebną pomoc