Według narodowego biura statystycznego 30 czerwca 2018 r. w pogłowie krów mlecznych w oborach duńskich rolników wynosiło 575 tys. sztuk, co stanowiło wzrost o 0,9 proc. w stosunku rocznym.

Jednocześnie, od czasu wygaśnięcia kwoty mlecznej, nie było tak licznego stada krów, jak w czerwcu 2018 r., Podkreśla autorytet. Od swojego szczytu na poziomie około 582 tys. zwierząt, w 2012 roku, według statystyk skurczyła się znacznie przed końcem kwotowego i osiągnęła w 2015 roku mniej niż 550 tys. zwierząt, czyli najniższy stan.

Kryzys rynku mleczarskiego w 2018 r. również nie wywarł trwałego skutku na wzrosty liczb krów. Biuro zwróciło uwagę, że wysoki poziom inwentarza żywego może w tym roku pogłębić niedobór pasz związany z suszą. Statystycy zakładają, zatem, że rolnicy zareagują na sytuację nadzwyczajną poprzez zwiększoną rzeź starych krów. Do końca roku należy się spodziewać zmniejszenia pogłowia krów i spadku produkcji mleka.