Zbiorów soi w tym czasie oczekuje się na poziomie 315,1 mln ton, czyli o 11 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. Zbiory na półkuli północnej zostały zakończone w 2014 r.

Zbiory soi u głównego producenta, czyli USA mają osiągnąć 108,0 mln ton wobec 91,4 mln ton w poprzednim sezonie.

Prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa dla Brazylii, drugiego w świecie producenta zostały obniżone o 1 mln ton do 94,5 mln ton. Stało się tak na skutek braku opadów na kluczowych dla uprawy soi terenach. Nadal jednak zbiory zapowiadają się rekordowo.

Najnowsza prognoza brazylijskiego ministerstwa rolnictwa zakłada zbiory w tym kraju na poziomie 94,6 mln ton, a prognoza stowarzyszenia branży olejarskiej na 92,3 mln ton.