Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach przebiegały w dość zmiennych nastrojach. Ostatecznie większość zbóż zakończyła dzień na plusie. Potaniała jedynie pszenica na giełdzie w Chicago i to pomimo istniejących obaw o wpływ występujących mrozów w pasie upraw pszenicy na jej stan.

W poniedziałek wygasła seria grudniowa kontraktu na pszenicę na MATIF. Blisko sześcioprocentowa różnica w cenie na korzyść kolejnej najbliższej serii z terminem wykonania w marcu spowodowała na załączonym poniżej wykresie kontynuacyjnym wyraźny skok notowań w górę.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,61 proc. (165,75 euro/t- 738 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,81 proc. (146,24 USD/t- 613 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (165,00 euro/t- 734 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,49 proc. (140,25 USD/t- 588 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10