Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 333,50 euro/t (1570 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła 0,2 proc. i wyniosła 306,00 euro/t (1440 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 19,5 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym potaniała o 1,0 proc. i wyniosła 290,82 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 6,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,4 proc. i wyniosła 258,55 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 13,9 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena wzrosła 0,83 proc. (333,50 euro/t - 1570 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,97 proc. (290,82 USD/t - 1333 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena spadła o 0,24 proc. (306,00 euro/t - 1440 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,42 proc. (258,55 USD/t - 1185 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10