W bieżącym tygodniu lepiej zachowują się notowania zbóż na giełdzie w Chicago w stosunku do giełdy paryskiej. Spowodowane jest to umocnieniem się euro wobec USD, co przekłada się na pogorszenie konkurencyjności eksportu zbóż unijnych.

Ceny zbóż na MATIF

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu wczoraj na Matif potaniała o 0,9 proc. i kosztowała 285,25 euro/t (1343 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 5,9 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła o 0,9 proc. i wyniosła 276,75 euro/t (1303 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 9,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 0,2 proc. do 279,16 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 1,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 268,10 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 7,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,87 proc. (285,25 euro/t- 1343 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,20 proc. (279,16 USD/t- 1207 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,90 proc. (276,75 euro/t- 1303 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,18 proc. (268,10 USD/t- 1160 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10