W ostatnich dniach wzmacniają się notowania amerykańskich zbóż. Od dołków wyznaczonych w trzeciej dekadzie marca pszenica podrożała o 1,8 proc., a kukurydza o 2,5 proc. Wczorajsze zwyżki nie były zbyt duże sięgnęły zaledwie 0,5- 0,6 proc., ale po wtorkowym spadku ceny wyraźnie widać niechęć do dalszej sprzedaży. Prawdopodobnie rośnie świadomość wśród inwestorów, że w nadchodzącym sezonie produkcja zbóż będzie mniejsza (mniejsze zasiewy).

Gorzej prezentują się zboża na MATIF. Szczególnie pszenica nie może „pozbierać się” po ostatnich spadkach cen, a jej notowania znajdują się bardzo blisko lokalnego dołka z końca marca. Takie zachowanie się notowań stoi w sprzeczności z faktami (niższa produkcja o ok. 10 proc. w UE w obecnym sezonie, a dodatkowo dużo ziarna gorszej jakości).

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena nie zmieniła się (164,00 euro/t- 696 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,64 proc. (157,90 USD/t- 628 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (171,75 euro/t- 729 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,48 proc. (143,60 USD/t- 571 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10