Nowy tydzień notowań zbóż rozpoczął się od wzrostu cen większości kontraktów. Niestety po raz kolejny potaniała amerykańska pszenica – o 0,6 proc. do 147,89 USD/t, wyznaczając nowy lokalny dołek notowań. Jej cena jest najniższa od 28 grudnia 2016 r. Zapewne jej notowania dołują fundusze spekulacyjne, których otwarta pozycja krótka (sprzedane kontrakty) wzrosła już do 142 tys. szt., co jest bliskie rekordowej wysokości.

Europejskie zboża nieznacznie podrożały pomimo znacznemu umocnieniu się euro do dolara. Pszenica na MATIF wzrosła o 0,2 proc. do 162,75 euro/t, a kukurydza o 0,1 proc. do 173,25 euro/t. Cena kukurydzy na CBOT podniosła się o 0,6 proc. do 141,43 USD/t. Fundusze spekulacyjne „grają” na spadek cen amerykańskiej kukurydzy. Według stanu na 18 kwietnia posiadały netto krótkich pozycji (przewaga sprzedanych nad zakupionymi) aż 172 tys. szt.

Opublikowane wczoraj tygodniowe dane o wysyłkach eksportowych amerykańskich zbóż okazały się dobre. Co prawda załadunki eksportowe pszenicy były o 10,6 proc. niższe niż przed tygodniem i wyniosły 613 tys. t, ale były aż o 41,1 proc. wyższe niż przed rokiem w porównywalnym tygodniu. Tygodniowy eksport kukurydzy wyniósł 1,45 mln t i był o 9,3 proc. wyższy niż przed tygodniem i o 27 proc. wyższy niż przed rokiem w podobnym tygodniu.

Opublikowane po zamknięciu wczorajszej sesji notowań dane o kondycji zasiewów amerykańskiej pszenicy były podobne jak tydzień wcześniej. W dobrym i doskonałym stanie jest 54 proc. plantacji (t/t/ bez zmian) jednak to oznacza gorszą kondycję o 5 pkt. proc. niż przed rokiem.

Pszenica MATIF, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,15 proc. (162,75 euro/t- 690 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt majowy - cena spadła o 0,62 proc. (147,89 USD/t- 578 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena wzrosła o 0,14 proc. (173,25 euro/t- 735 zł/t).
Wykres 6


Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,63 proc. (141,43 USD/t- 552 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10