Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu na MATIF wczoraj podrożała o 0,6 proc. i kosztowała 282,25 euro/t (1298 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 32,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym spadła o 0,9 proc. i wyniosła 238,75 euro/t (1098 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 18,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym podrożała o 0,5 proc. i kosztowała 289,44 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 27,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago podniosła się o 0,1 proc. i wyniosła 238,38 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 29,9 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,62 proc. (282,25 euro/t - 1298 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy - cena wzrosła o 0,54 proc. (289,44 USD/t - 1180 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,93 proc. (238,75 euro/t - 1098 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 76,05

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,12 proc. (238,38 USD/t- 972 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10