Kolejna sesja notowań kontraktów terminowych na światowych rynkach zakończyła się bez wyraźnych rozstrzygnięć. Pszenica po obu stronach Atlantyku oraz kukurydza na Matif z małymi przerwami od kilku tygodni powoli tanieje. W przypadku kukurydzy na CBOT utrzymuje się trend boczny.

Aktualnie na rynku brak jest zdecydowanych impulsów mogących wywołać wzrosty notowań. Wczorajszym (w większości niewielkim zwyżkom) cen sprzyjała wypowiedz prezesa amerykańskiego FED-u o możliwym wyhamowaniu cyklu podwyżek stóp procentowych w USA- co przełożyło się na osłabienie dolara i znaczne wzrosty cen surowców (m.in. ropy) i akcji na świecie.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif podrożała o 0,2 proc. i kosztowała 326,50 euro/t (1524 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 16,8 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła 0,3 proc. i wyniosła 300,50 euro/t (1403 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 26,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała o 1,8 proc. i wyniosła 283,47 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 0,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,6 proc. i wyniosła 260,62 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 16,8 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,15 proc. (326,50 euro/t- 1524 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spakowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,81 proc. (283,47 USD/t- 1277 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,33 proc. (300,50 euro/t- 1403 zł/t).
Wykres 6


Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,56 proc. (260,62 USD/t- 1175 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 10