W piątek o 18-tej naszego czasu USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport dotyczący m.in. prognoz produkcji zbóż na świecie w bieżącym sezonie. W raporcie ujawniono kilka danych oczekiwanych przez inwestorów - m.in. duży spadek produkcji kukurydzy w Unii Europejskiej (susza i ekstremalne temperatury m.in. we Francji, Rumuni i na Węgrzech. Ale były i niespodzianki - m.in. prognozowane rekordowe historycznie zbiory pszenicy w Rosji i Chinach (szczegóły niżej).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek podrożała na MATIF o 0,2 proc. do 338,75 euro/t (1586 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 37,8 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 1,1 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 0,5 proc. i wyniosła 336,50 euro/t (1576 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 51,7 proc. W ciągu tygodnia notowania podniosły się o 2,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 0,6 proc. i kosztowała 296,15 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 7,0 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 3,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła 1,7 proc. i wyniosła 251,86 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 12,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 4,8 proc.

W piątek Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść 779,6 mln t - wzrost o 0,4 mln t wobec sezonu 2021/22 i wzrost o 8,0 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 267,34 mln t- o 9,01 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej - o 6,2 mln t do 132,1 mln t (o 2 mln t mniej niż prognozowano przed miesiącem), na Ukrainie - o 13,51 mln t do zaledwie 19,5 mln t, w Argentynie - o 3,5 mln t do 19,0 mln t i w Australii- o 3,3 mln t do 33,0 mln t.
Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 13,35 mln t do 35,0 mln t, w Kazachstanie- o 1,19 mln t do 13,0 mln t, w USA- o 3,73 mln t do 48,52 mln t i w Rosji- o 12,84 mln t do rekordowych 88,0 mln t (przez miesiąc zwiększono prognozę o 6,5 mln t). Z dużych producentów, ale już nie eksporterów wybijają się prognozy produkcji pszenicy w Chinach do rekordowego poziomu 138,0 mln t.

Komisja Europejska w raporcie z 28 lipca br. prognozuje zbiory pszenicy miękkiej w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 124,9 mln t- o 6,3 mln t niższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Niemczech mają wzrosnąć o 0,5 mln t do 21,7 mln t, we Francji spadek ma wynieść 3,0 mln t do 32,5 mln t i w Polsce spaść o 0,6 mln t do 11,5 mln t.

Według sierpniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1179,6 mln t- spadek o 39,2 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 6,3 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 5,16 mln t do 306,68 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 19,2 mln t do 364,7 mln t, w Brazylii wzrost ma wynieść 10,0 mln t do 126,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 12,13 mln t do 20,0 mln t (wzrost prognozy przez miesiąc o 5,0 mln t), w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe o 11,0 mln t i wynieść 60,0 mln t (spadek prognozy przez miesiąc o 8,0 mln t), a w Argentynie wyższe o 2 mln t i wzrosnąć do 55,0 mln t.

Komisja Europejska prognozuje zbiory kukurydzy w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 66,1 mln t- o 6,9 mln t niższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Rumunii mają spaść o 1,2 mln t do 14,0 mln t, we Francji spadek ma wynieść 2,5 mln t do 13,0 mln t i w Polsce zbiory maja być niższe o 0,4 mln t do 7,0 mln t.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,22 proc. (338,75 euro/t - 1586 zł/t).
Wykres 1.


Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,59 proc. (296,15 USD/t- 1346 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 5

Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena w piątek wzrosła o0,52 proc. (336,50 euro/t- 1576 zł/t).
Wykres 6


Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,67 proc. (251,86 USD/t- 1145 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy boczny.
Wykres 10