Według danych brytyjskiego ministerstwa rolnictwa (DEFRA), liczba świń wzrosła utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych w stosunku do 2016 r. wzrosła o  86,9 proc. do 58,8 tys. zwierząt.

W związku z tym udział ekologicznych świń w ogólnej populacji świń wzrósł do 1,2 proc. Pogłowie ekologicznego drobiu z 3,06 mln sztuk również wzrosło do rekordowego poziomu, który był o 8,5 proc. większy niż w 2016 r. Ponad 57 proc. jego stanowiły kurczaki. Udział kur ekologicznych wynosił nieco ponad 40 proc. pogłowia drobiu ekologicznego. Ekologiczne fermy drobiarskie utrzymywały 1,7 proc. całości pogłowia drobiu w Wielkiej Brytanii w 2017 r. 

Choć pogłowie bydła w gospodarstwach ekologicznych było stosunkowo wysoki i wynosiło 2,7 proc. pogłowia ogółem, to  stado to zmniejszyło się jednak o 7,4 proc. rok do roku do 274,4 tys. zwierząt, z  czego pogłowie krów mlecznych spadło o 6,3 proc. do 76.3 tys. sztuk.

Po raz pierwszy od wielu lat w ub.r. wzrosłą liczba  owiec  w gospodarstwach ekologicznych. Wzrost wyniósł 5,5 proc. rok do roku do 887 tys. zwierząt. W 2013 r. w gospodarstwach ekologicznych  znajdowało się blisko 1 mln owiec.

Według brytyjskiego ministerstwa rolnictwa w ubiegłym roku istniało w Wielkiej Brytanii 2310 gospodarstw ekologicznych utrzymujących zwierzęta. Było ich o 38 mniej niż w 2016 r. Ogólna liczba gospodarstw ekologicznych, w tym przetwórczych w 2017 r. wyniosła 6586. Co odpowiadało wzrostowi o 3,5 proc. W dłuższej perspektywie wzrosła jednak tylko liczba zakładów przetwórczych, a liczba gospodarstw ekologicznych spadła o około jedną trzecią od 2007 r.

Jest to bezpośrednio związane ze spadkiem liczby upraw ekologicznych, wyjaśniło ministerstwo rolnictwa. Według danych ministerstwa w fazie boomu w 2008 r. około 744 tys. ha nadal było uprawianych ekologicznie.

W  2017 r. w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od dziewięciu lat ponownie odnotowano wzrost powierzchni gospodarstw ekologicznych, o 1,9 proc., a 2,9 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych było wykorzystywane ekologicznie. Większość tego obszaru stanowiły pastwiska z udziałem 64 proc.