Niski poziom opadów a także późniejsze, relatywnie niskie temperatury spowodowały opóźnienie wegetacji. Dotyczyło to zwłaszcza upraw truskawek w kraju, których stan po tegorocznej zimie został oszacowany, jako bardzo dobry. Dodatkowo przymrozki, które wystąpiły w połowie maja br. spowodowały uszkodzenia części plantacji tych owoców. Zasięg uszkodzeń przymrozkowych, zgodnie z tym, co twierdzi GUS, nie był duży, jednak według informacji urzędu trudno jest na bieżącym etapie ocenić wielkość powstałych szkód. Czynniki te mogą negatywnie oddziaływać na poziom tegorocznych zbiorów truskawek. GUS szacuje, że powierzchnia upraw tych owoców w kraju może być zbliżona do tej w roku poprzednim.

Opóźnienie dostaw truskawek widoczne jest po tegorocznych cenach tych owoców. Znajdują się one w tendencji spadkowej, niemiej ich poziom jest wyższy niż w roku poprzednim. Według danych monitoringu ministerstwa rolnictwa, ceny truskawek na rynkach hurtowych w drugiej połowie maja br. były średnio o 45 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu przed rokiem (7,75 zł/kg).