Do 3 kwietnia 2019 r. całym kraju zasilono 7,9 mln hektarów lub 44,7 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych (w tym samym czasie w 2018 r.) 4,4 mln hektarów)

 W tym:

4,8 mln hektarów lub 76,8 proc. powierzchni jesiennych zasiewów zasilono w południowym okręgu federalnym (3,3 mln hektarów w 2018 r.);

W północno-kaukaskim okręgu federalnym zasilono 1,4 mln hektarów lub 61,7 proc. powierzchni uprawy (w 2018 r. 1,1 mln hektarów);

W centralnym okręgu federalnym zasilono 1,6 mln hektarów lub 39,9 proc. powierzchni uprawy;

W nadwołżańskim okręgu federalnym zasilono 55 tys. hektarów lub 1,2 proc. powierzchni uprawy.

Wiosenne uprawy w całym kraju wysiano na powierzchni 820,3 tys. hektarów lub 2,8 proc. prognozowanego areału (w 2018 r. - 329 tys. hektarów)

z czego:

Jęczmień jary zasiano na powierzchni 344,5 tys. hektarów lub 4,4 proc. prognozowanej powierzchni,

pszenicę jarą zasiano na 18,2 tys. hektarów.

Wysiew buraków cukrowych przeprowadzono na powierzchni 65,2 tys. hektarów lub 5,7 proc. prognozowanej powierzchni (w 2018 r. - 10,9 tys. hektarów).

Wysiew rzepaku jarego na powierzchni 2,5 tys. hektarów lub 0,2 proc. szacowanego obszaru.

W gospodarstwach Republiki Osetii Północnej-Alanii i Krymu słonecznik został wysiany na powierzchni 13,2 tys. hektarów lub 0,2 proc. prognozowanego obszaru.

Ziemniaki w przedsiębiorstwach rolnych zasadzono na powierzchni 4,1 tys. hektarów lub 1,3 proc. powierzchni prognozowanej (w 2018 r. - 3,2 tys. hektarów).

Warzywa w przedsiębiorstwach rolnych zostały zasiane na powierzchni 9,6 tys. hektarów lub 5,2 proc. prognozowanego areału (w 2018 r. - 6,2 tys. hektarów)