Według związku rolniczego Coldretti, codziennie we Włoszech znika ziemia rolnicza o powierzchni średnio 400 boisk piłkarskich. W ciągu ostatnich 15 lat bezpowrotnie przepadło ponad 140 tys. ha sadów owocowych, czyli ponad 1/3 ich pierwotnej powierzchni. Przez te zmiany Włochy mogą stracić pozycję wiodącego producenta spożywczych produktów śródziemnomorskich.

Pogłowie drobiu, trzody chlewnej i owiec w ciągu ostatnich dziesięciu lat spadło we Włoszech łącznie o około 2 mln sztuk.  Stare rasy zwierząt gospodarskich zagrożone są wyginięciem szczególnie w wyludniających się rejonach górskich. Zagrożone są 24 rasy bydła i trzody chlewnej, 38 ras owiec i 22 rasy kóz.